مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

سیم مشکی2.5*1

سیم مشکی2.5*1

ویژگی ها

.

توضیحات

رنگی مارک البرز الکترونیک

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)