مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

شلنگ سایز10 سفید

شلنگ سایز10 سفید

ویژگی ها

. TOP FELX سفید

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ روغن ،6.5*10 ، پنوماتیک