مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

شلنگ سایز10 نارنجی

شلنگ سایز10 نارنجی

ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

 TOP FELX نارنجی 

شلنگ هوا ، 6.5 *10 ، قطر خارجی 10 ، پنوماتیک