مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

کلید سیگنال فشاری سبز

کلید سیگنال فشاری سبز

ویژگی ها

سبز

توضیحات

چراغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر سبز

شیلد ایران مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)