مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود
برای شرکت در مناقصات و ثبت قیمت و توضیحات برای محصولات موجود در مناقصه ابتدا ثبت نام کرده یا در صورتی که ثبت نام کرده اید وارد شوید و سپس به بخش مناقصات موجود در پروفایل مراجعه کنید.
اقلام اتصالات و پنوماتیک
نام محصول (واحد)
قیمت پیشنهادی شما (تومان)
توضیحات شما
تعداد
عکس
پیوست
1280
1280
2640
480
960
560
160
80
1920
320
960
640
2640
240
80
1600
2000
80
280
80
480
800
680
40
40
40
160
2000
12800
120
80
40
120
600
120
80
440
0
120
40
160
160
480
240
320
80
40
40
320
40
40
160
800
40
40
40
120
160
40
600
40
160
40
160
480
1120
160
80
160
80
80
80
720
320
80
80
320
شماره تماس خرید : 021-2776 ، کد داخلی : 120/121/123
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

phone icon