مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود
برای شرکت در مناقصات و ثبت قیمت و توضیحات برای محصولات موجود در مناقصه ابتدا ثبت نام کرده یا در صورتی که ثبت نام کرده اید وارد شوید و سپس به بخش مناقصات موجود در پروفایل مراجعه کنید.
اقلام lm guide
نام محصول (واحد)
قیمت پیشنهادی شما (تومان)
توضیحات شما
تعداد
عکس
پیوست
0
640
600
280
280
1200
0
320
160
280
شماره تماس خرید : 021-2776 ، کد داخلی : 120/121/123
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

phone icon