مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
اطلاعیه افزایش قیمت دستگاه ها از تاریخ 1400/02/05
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

پیچ سرعدسی آلنی M5*10

پیچ سرعدسی آلنی M5*10ویژگی ها

M5*10

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

M5*10