مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

قوطی 180*180

قوطی 180*180

ویژگی ها

180*180

توضیحات

ابعادضخامتتعدادشرح
180*1804 میلیمتر50قوطی 180*180