مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تفاوت برش لیزر، برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز(

تفاوت برش لیزر، برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز)

در این مقاله آموزشی رادوکس تفاوت سه برش اصلی برش لیزر، برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز) را بررسی خواهیم کرد.

 

تفاوت در مفاهیم اصلی

 

برش پلاسما :

پروسه ای است که در آن فولاد و سایر هادیان برق در قطر های مختلف بوسیله ( torch ) برش داده می شود. این برش یک گاز نجیب با سرعت بالا از نازل دمیده میشود و در همان لحظه یک قوس الکتریکی بین گاز در سر نازل با سطح برش ایجاد شده را حالت پلاسما گویند. پلاسما به اندازه کافی گرم است تا فلز ذوب کند حدود ( ۲۳۰۰۰ ) برش صورت پذیرد هوای فشرده نیز به اندازه ای فشار دارد که ماده ذوب شده را از مسیر برش دور کند.

برش پلاسما فرایند برش گرمایی است که در آن یک قوس پلاسما از طریق یک نازل منقبض شده است . قوس انتقالی ، که موقع انتقال جریلن الکتریکی از الکترود غیر ذوبی ( کاتد ) به قطعه کار ( آند ) رخ میدهد . برای برش مواد رسانای الکتریکی استفاده می شود . این رایج ترین شکل استفاده پلاسما است . درشکل غیر انتقالی ، قوس بین الکترود و نازل رخ میدهد . حتی موقع استفاده از یک گاز برشی که شامل اکسیژن است اثر گرمای قوس پلاسما چیرگی دارد.

 

برش اکسیژن- سوخت گاز (برش هوا _گاز)

جوش اکسیژن- سوخت گاز و برش اکسیژن- سوخت گاز یا برش هواگاز روش هایی هستند که در آنها سوخت گاز به همراه اکسیژن برای جوش دادن و برش فلزات استفاده می شود. در برش اکسیژن- سوخت گاز از یک مشعل برش برای حرارت دادن فلز تا دمای برافروختگی استفاده می شود. سپس یک جریان اکسیژن به روی فلز دمیده می شود و فلز در این اکسیژن سوخته و سپس فلز به صورت گل اکسیدشده فلز به بیرون از محل برش جاری می گردد.

 

برش لیزر:

در این روش اشعه  لیزر از اپتیک دستگاه ساطع می گردد که چگالی توان بسیار بالایی دارد. در این روش اشفه لیزر دمای قطعه کار را تا نطقه ذوب و جوش بالا می برد. در همین  زمان گازی پرفشاری در راستای اشعه لیزر دمیده شده و قطعه کار را برش می دهد.

 

تفاوت در کیفیت برش 

برش شعله: زاویه شیب، ایجاد گرمای زیاد در محیط، تولید مقدار زیادی خاکستر، نیاز به پردازش مجدد

 • برش پلاسما: زاویه شیب کم، ایجاد گرمای کم در محیط، بدون تولید خاکستر،دقت برش مناسب
 • برش لیزر: زاویه شیب بسیار کم، ایجاد گرمای کم در محیط، بدون تولید خاکستر،دقت برش بسیار مناسب.

 

تفاوت در توانایی تولید

 • برش شعله: سرعت برش پایین، اگر قطعه کار از قبل حرارت داده شود، سرعت برش را می توان افزایش داد.
 • برش پلاسما: سرعت برش بسیار بالا برای انواع ضخامت
 • برش لیزر: سرعت برش بسیار بالا در ضخامت های کمتر از ۶ mm. با افزایش ضخامت، سرعت برش افزایش می یابد.

 

تفاوت در تعمیر و نگهداری

 • برش شعله: تعمیر و نگهداری دستگاه های CNC برش شعله آسان می باشد.
 • برش پلاسما: نیاز به افراد متخصص می باشد.
 • برش لیزر: تعمیر این دستگاه های CNC بسیار پیچیده می باشد و نیاز به افرادی متخصص در این زمینه است.

 

تفاوت در هزینه تولید و قیمت نهایی

 • برش لیزر: این CNC ها بسیار گران بوده و نیازمند تجهیزات برشی با دقت و بازدهی بالا می باشد.
 • برش گاز: هزینه این CNC ها تقریبا پایین می باشد.
 • برش لیزر: کمترین هزینه را در مقایسه با دو دستگاه CNC دیگر دارد.