مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

آگهی مناقصه عمومی شرکت رادوکس


شرکت رادوکس Radox بزرگترین تولید کننده دستگاه های برش CNC در نظر دارد اقلام اولیه شامل آهن - اقلام برقی - اقلام کامپیوتری - اقلام رنگ و ... و همچنین ماشینکاری قطعات شامل خمکاری - جوشکاری - برشکاری و دسته بندی مورد نیاز دستگاه های تولیدی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام از تاریخ 1400/04/07 به مدت ده روز کاری به سایت WWW.RADOXGROUP.COM قسمت مناقصات مراجعه نمایید.
www.radoxgroup.com
ورود به بخش مناقصات