مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10) فقط 6 الی 9 تیر


رادوکس/RADOX  


20% تخفیف نمایشگاه

(طرح 10+10)

فقط 6 الی 9 تیر

10درصد تخفیف نمایشگاه برای محصولات رادوکس

5درصد تخفیف نمایشگاه برای محصولات وارداتی

10درصد تخفیف خرید نقدی (در صورت پرداخت صددرصد نقد در روز خرید)


1)برش فایبر لیزر فلزات

2)جوش لیزر

3)پرس برک (خم) CNC

4)واتر جت

5)پلاسما، هواگاز و راسته بر

6)دریل CNC


0212776

09129464402

09129464401

09120192902

www.Radoxgroup.com