RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

برش داغ و برش سرد

 

 برش داغ (Hot cutting)

برش گرم

برش گرم با استفاده از مشعل حرارتی (پلاسما یا اکسی سوخت) انجام می شود و در آخرین محور دستگاه چند محور نصب می شود. محورهای دستگاه چند محوره از موتورهای الکتریکی تغذیه شده و برای ایجاد مسیری برای مشعل و لوله که نمایه مورد نظر را ایجاد می کند هماهنگ هستند. هماهنگ سازی محورها یا بصورت مکانیکی ، از طریق کم ، اهرم و چرخ دنده یا به صورت الکترونیکی از طریق ریز پردازنده ها و کنترل کننده ها انجام می شود.

 

برش سرد (Cold cutting)

در جایی که درجه حرارت بالا و منابع احتراق مورد نیاز با برش گرم مطلوب نباشد ، از دستگاههای برش لوله هوا یا هیدرولیکی استفاده می شود. اینها شامل یک برش یا طناب برش زنجیره ای می باشند که دارای یک مکانیزم استیل و خوراک می باشد که ابزار را برای هر دور از چرخه گرد می کند. ابزارها ممکن است برای برش و / یا آماده کردن مخروط برای جوشکاری در یک پاس یک یا چند منظوره طراحی شوند.

به دلیل پیچیدگی های پیچیده و مشخصات معمول مورد نیاز در صنایع مربوطه ، در صنایع دریایی ، فرآوری لوله ، ساخت کشتی ، کشتی تحت فشار ، ساخت پیمانکاری ساختاری و مکانیکی محبوب است. برخی از کاربردهای متداول برش لوله عبارتند از:

کار لوله ، کاپشن دریایی ، سازه های فلزی صنعتی ، استادیوم ها ، جرثقیل ها ، نازل ها و بخیه های لوله کشی