مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

تکنيک هاي برش پلاسما

 

تکنيک هاي برش پلاسما

تکنيک هاي برش پلاسما به طور مداوم بهبود مي يابند. هدف اصلي اين پيشرفت ها کاهش آلودگي محيطي، افزايش ظرفيت برش و بهبود کيفيت لبه برش است. هدف نهايي توليد دو صفحه موازي است، با سطح برش هموار، که نياز کمي به صافکاري، قبل از ارسال آنها به فرآيند هاي بعدي دارند.

بسته به نوع ماده برش شونده، ضخامت آن و خروجي منبع تغذيه، انواع متعددي از برش پلاسما قابل دسترس هستند.

تنوعات عمدتا در طرح مشعل پلاسماي آن ها، سيستم خورنده ماده و (جنس) ماده الکترود با هم اختلاف دارند. شکل8  يک نماي کلي از گزينه هاي متنوع ممکن در طرح يک مشعل پلاسما ارايه مي کند.

انواع مشعل هاي برش پلاسما بر اساس نوع انقباض:

 1. برش پلاسماي مرسوم/برش پلاسماي استاندارد
 2. - برش پلاسما با واسط ثانويه
 3. - برش پلاسما با گاز ثانويه
 4. - برش پلاسما با آب ثانويه
 5. - برش پلاسماي تزريق آب
 6. - برش پلاسما با انقباض افزايش يافته

 

 • برش پلاسماي مرسوم

در ماشين هاي برش پلاسماي استاندارد، مشعل نسبتا ساده است و تنها براي يک گاز، گاز برش، طراحي شده است. گازهاي برش استفاده شده عموما نيتروژن، اکسيژن و يا مخلوط هاي آرگون-هيدروژن (آرگو پلاس) هستند (شکل9). قوس پلاسما، که تنها به وسيله قطر داخلي نازل تنگ شده است، به طور معمول با اين روش سطوح برش مورب(پخ) توليد مي کند. در کل گاز پلاسما به طور مماس با پيرامون الکترود حرکت مي کند. بسته به سرعت برش، مشعل توسط هوا و يا آب خنک مي شود. سيستم هاي برش پلاسماي مرسوم براي برش فلزات تا ضخامت 160ميلي متر قابل استفاده هستند.

 • برش پلاسما با واسط ثانويه

يک واسط ثانويه حول قوس پلاسما، به منظور ايجاد يک جو ويژه حول آن، تعبيه شده است. واسط ثانويه مي تواند آب يا يک گاز خاص باشد


تکنيک هاي برش پلاسما


 • برش پلاسما با گاز ثانويه

تغذيه يک گاز ثانويه حول قوس پلاسما، قوس را بيشتر منقبض مي کند و جو ويژه اي حول آن ايجاد مي کند؛ که به عنوان محافظي براي گاز برش عمل مي کند و همچنين باعث خنکي کلاهک شده، تراکم قدرت، کيفيت برش و سرعت برش را افزايش مي دهد. از طريق جايگيري ويژه کلاهک حفاظ از صدمه به سيستم ناشي از اتصال کوتاه و تشکيل دو قوس مي توان پرهيز کرد، و بنابراين افزايش عمر قطعات مصرفي. معمولا اين واسط هاي ثانويه "گاز ثانويه"، "گاز سپر"، "گاز محافظ"، "گاز چرخشي" ناميده مي شوند. دستگاه هاي مبتني بر اين تکنيک در حال حاضر براي برش صفحات فلزي تا 75 ميلي متر ضخامت در دسترس هستند 


تکنيک هاي برش پلاسما

 • برش پلاسماي آب-سپر

برش پلاسما با آب به عنوان حفاظ ثانويه نوع ديگري از برش پلاسما با واسط ثانويه است. قوس به وسيله يک حلقه چرخشي آب فشرده منقبض شده و آب به صورت فيلمي نازک اطراف قوس را گرفته و از تبخير آني آن، که ممکن است انتظار داشته باشيم، جلوگيري مي شود. اين نشستن آب روي شعله شبيه قرار گرفتن روي يک سطح صاف است؛ با اين وجود در اين روش 15% از آب تبخير مي شود. مقدار آب باقي مانده از نازل همانند اسپري مخروطي شکلي تخليه مي شود و قوس پلاسما در هم مي شکند، بالاي سطح قطعه کار خنک شده و از تشکيل اکسيد روي سطح ماشينکاري شده جلوگيري مي شود. با داشتن اين اثر کاهنده، هيدروژن تشکيل شده در طول فرآيند منجر به سطح فلزي براق مي شود. بنابراين، برش پلاسما با حفاظ آب، روش ترجيحي براي برش آلومينيم و فولادهاي پرآلياژ تا ضخامت 50 ميلي متر است 

 • برش پلاسما با تزريق آب

در اين روش قوس پلاسما توسط تزريق شعاعي آب حول آن بيشتر منقبض مي شود. تنها قسمت کوچکي از آب تبخير مي شود. بقيه نازل و قطعه کار را خنک مي کند. خنک کردن قطعه کار با آب تزريق شده و سرعت بالاي برش، برش بدون اعوجاج و تشکيل برآمدگي کم را ميسر مي کند. و عمر قطعات مصرفي را افزايش مي دهد. دو نوع روش برش پلاسما با تزريق آب براساس چگونگي تزريق آب وجود دارد: تزريق شعاعي و تزريق گردابي. با تزريق گردابي يکي از لبه-برش ها تقريبا عمودي است؛ در حالي که ديگري با زاويه 5 تا 10 درجه به سمت خارج است.

هنگام استفاده از برشگر پلاسما با تزريق آب مهم است که قطعه کار به گونه اي برش داده شود که طرف با لبه اريب در طرف ضايعات ماده باشد. الکترود هاي تخت براي برش پلاسما ترجيح داده مي شوند. اين روش منحصرا با دستگاه هاي برش زير آب استفاده مي شود. صفحات فلزي بين 3 و 75 ميلي متر مي توانند با استفاده از اين تکنيک برش داده شوند.

 • برش پلاسما با انقباض افزايش يافته

​​​​​​​اين نوع، افزايش تراکم قوس با استفاده از نازل هاي با تنگي بيشتر را شامل مي شود. شرکت هاي مختلف روش هاي متفاوتي (که برخي به ثبت انحصاري رسيده اند) براي منقبض کردن قوس به کار مي برند. چرخش گاز  و نازل هاي قابل تنظيم عموما ثابت شده است که موثر هستند. قوس پلاسماي ايجاد شده با اين دستگاه اجازه توليد برش هاي عمودي با دقت بالا را هنگام برش صفحه هاي فلزي در ضخامت 0.5 تا 25 ميلي متر مي دهد. برش پلاسما با انقباض افزايش يافته روش قابل انتخابي است براي مواقعي که گاز ثانويه استفاده شده است.

علاوه بر روش هاي پايه برش پلاسما که در بالا توصيف شد، مطبوعات همچنين تکنيک هاي اختصاصي بسياري از شرکت ها را معرفي مي کنند که بعضي توسط حق ثبت محافظت شده اند.​​​​​​​