مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ قرمز فوری

رنگ قرمز فوری
ویژگی ها

4 کیلویی

توضیحات

رویه ,استاتیک