مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

رنگ مشکی فوری

رنگ مشکی فوری

ویژگی ها

4 کیلویی در صورت وجود 20 کیلویی باشد

توضیحات

 پارس اشن,رنگ سلولزی مخصوص چوب ,رویه