مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ پودری سفید

رنگ پودری سفیدویژگی ها

20 کیلویی

توضیحات

پوشش فام