شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

شلنگ سایز10 سفید

شلنگ سایز10 سفیدویژگی ها

. TOP FELX سفید

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ روغن ،6.5*10 ، پنوماتیک