RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ضربه گیر بزرگ

ضربه گیر بزرگ
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

لاستیکی 8M ، قطر رزوه 8