مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

منبع تغذیه

منبع تغذیهویژگی ها

منبع تغذیه

توضیحات

2.5A

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)(اولویت Minwell-Schneider-(omron