مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

منبع تغذیه

منبع تغذیهویژگی ها

منبع تغذیه

توضیحات

2.5A

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)(اولویت Minwell-Schneider-(omron