مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

منبع تغذیه

منبع تغذیه
ویژگی ها

منبع تغذیه

توضیحات

2.5A

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)(اولویت Minwell-Schneider-(omron