مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 2 میلیمتر

ورق 2 میلیمترویژگی ها

1.25*2.50

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ورق 2 میلیمتر2002.50*1.25