مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ورق 2 میلیمتر

ورق 2 میلیمترویژگی ها

1.25*2.50

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ورق 2 میلیمتر2002.50*1.25