مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 2 میلیمتر

ورق 2 میلیمتر
ویژگی ها

1.25*2.50

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ورق 2 میلیمتر2002.50*1.25