مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

انرژی گاید 75JFLO

انرژی گاید 75JFLO
ویژگی ها

براکت زرد باشد. طول 1 متر

توضیحات

قطر داخلی 35 قطر بیرونی 55