مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

بست کمربندی 15 سانتی

بست کمربندی 15 سانتی
ویژگی ها

2.5mm*150/NSS-مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

15 سانتی