شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

بست کمربندی 15 سانتی

بست کمربندی 15 سانتیویژگی ها

2.5mm*150/NSS-مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

15 سانتی