مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ترانس جرقه زن

ترانس جرقه زن
ویژگی ها

15KW*1

توضیحات

.

تیپ2-مارک پایا-220V