مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ترانس جرقه زن

ترانس جرقه زن

ویژگی ها

15KW*1

توضیحات

.

تیپ2-مارک پایا-220V