مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
اطلاعیه افزایش قیمت دستگاه ها از تاریخ 1400/02/05
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

تسمه10*70

تسمه10*70ویژگی ها

شاخه 6 متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*7050شاخه 6 متری