شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

داکت پلاستیکی شیار دار

داکت پلاستیکی شیار دارویژگی ها

2 متری البرز الکترونیک نور-

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

6*6