مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رله 4 کنتاکت

رله 4 کنتاکت
ویژگی ها

ایتالیایی/PYF14 ESN/12V-مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

OMRON/CHNT

زیمنس-اشنایدر- ,وایدمولر مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)