مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ اپوکسی مشکی

رنگ اپوکسی مشکی
ویژگی ها

20 کیلویی هاردنر

توضیحات

کلرا ، 20 کیلویی هاردنر