مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ اپوکسی مشکی

رنگ اپوکسی مشکیویژگی ها

20 کیلویی هاردنر

توضیحات

کلرا ، 20 کیلویی هاردنر