مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ روغنی مشکی

رنگ روغنی مشکی
ویژگی ها

20 کیلویی

توضیحات

صفاشیمی,مات رویه