مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ سفید

رنگ سفید
ویژگی ها

4 کیلویی

توضیحات

رویه فوری پارس اشن,سلولزی