مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ پودری مشکی مات چرمی گل درشت

رنگ پودری مشکی مات چرمی گل درشت
ویژگی ها

20کیلویی

توضیحات

پوشش فام