مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

سرسیم دوبل قرمز-1.5

سرسیم دوبل قرمز-1.5ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

دوبل قرمز 1.5، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی