مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم دوشاخ سایز 2

سرسیم دوشاخ سایز 2
ویژگی ها

.

توضیحات

دوشاخ سایز2.5 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی