مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

سرسیم دوشاخ سایز 4

سرسیم دوشاخ سایز 4

ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

دوشاخ سایز 4 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی