مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم تکی قرمز-0.75

سرسیم تکی قرمز-0.75
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

تکی قرمز، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی