مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

سرسیم 2

سرسیم 2

ویژگی ها

.

توضیحات

سر سیم 2.5 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی