مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم 2

سرسیم 2
ویژگی ها

.

توضیحات

سر سیم 2.5 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی