مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سیم مشکی2.5*1

سیم مشکی2.5*1
ویژگی ها

.

توضیحات

رنگی مارک البرز الکترونیک

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)