مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

شلنگ سایز10 آبی

شلنگ سایز10 آبیویژگی ها

.  TOP FELXآبی

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ هوا ، 6.5*10 ، پنوماتیک