مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

شلنگ سایز12 آبی

شلنگ سایز12 آبی

ویژگی ها

آبی

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ هوا 8*12، پنوماتیک