مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

شلنگ سایز6

شلنگ سایز6
ویژگی ها

سفید

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

 TOP FELX سفید

شلنگ هوا ، 6.5 *10 ، قطر خارجی 10 ، پنوماتیک