شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فلکسی پلاستیکی 25

فلکسی پلاستیکی 25ویژگی ها

.

توضیحات

لوله خرطومی مارک  توس فلکس ، قطر داخلی 25

مشکی مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)