مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فن با محافظ

فن با محافظ
ویژگی ها

مارک TIDAR/0.17A

 

توضیحات

120*120(24 VDC )

دمنده مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)