مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فن 80 در 80 کامپیوتر

فن 80 در 80 کامپیوتر
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

سوکت خارجی 2 عددی باشد.25A.12V

(5% از خرید کل)