مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

فن 80 در 80 کامپیوتر

فن 80 در 80 کامپیوتر

ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

سوکت خارجی 2 عددی باشد.25A.12V

(5% از خرید کل)