مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

لیبل شماره (4) سر سیم

لیبل شماره (4) سر سیم
ویژگی ها

EC-O

cable marker

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

طبق عکس