مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

لیبل شماره (9) سر سیم

لیبل شماره (9) سر سیم



ویژگی ها

EC-O

 

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

cable marker

توضیحات

بسته هزار تایی رولی ، جنس پلاستیکی