مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

مهتابی داخل رک

مهتابی داخل رک
ویژگی ها

مارک MAX LIGHT/طول چراغ 45cm

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

12W-400mm