مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نات بال اسکرو

نات بال اسکروویژگی ها

.

توضیحات

مدل 1605، قطر داخل 8