مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نات بال اسکرو

نات بال اسکرو
ویژگی ها

.

توضیحات

مدل 1605، قطر داخل 8