شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

پریز تابلویی

پریز تابلوییویژگی ها

.

توضیحات

صنعتی ، پریز بارانی ، 16 آمپر،  250 ولت ، مارک RAAD

اشنایدر مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)