مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

چراغ سیگنال سبز

چراغ سیگنال سبزویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

24 VDC

شیلد ایران مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)