مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

چراغ سیگنال سبز

چراغ سیگنال سبز
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

24 VDC

شیلد ایران مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)