مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کابل 3 فاز

کابل 3 فاز
ویژگی ها

5 رشته در 6

توضیحات

5رشته در 6

 

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)