مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کالسکه بالدار25

کالسکه بالدار25ویژگی ها

برند هایوین+بسته بندی با کارتن باشد+مشما داخل بسته بندی پلمپ باشد

توضیحات

رادوکس یا هایوین (تایوان)