مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کالسکه بالدار25

کالسکه بالدار25
ویژگی ها

برند هایوین+بسته بندی با کارتن باشد+مشما داخل بسته بندی پلمپ باشد

توضیحات

رادوکس یا هایوین (تایوان)