مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کانکتور روسی 16 پین با دنباله مادگی

کانکتور روسی 16 پین با دنباله مادگی
ویژگی ها

.

توضیحات

.